Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

© AMT-Med,s.r.o.

Spolupracujeme so všetkými leasingovými spoločnosťami na Slovenskom trhu. 

Na financovanie zdravotníckych prístrojov a iného inventáru ambulancie môžte využiť nasledovné možnosti:
finančný leasing a splátkoýy predaj.
Čo potrebujete na uzatvorenie zmluvy?
pri financovanom objeme* predmetu leasingu do 33.193,92 EUR (1.000.000,00 Skk)**

 • fotokopiu licencie
 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • osvedčenie o registráci pre daň z pridanej hodnoty
 • 2 doklady totožnosti

pri financovanom objeme* predmetu leasingu nad 33.193,92 EUR (1.000.000,00 Skk)**
fotokopiu licencie

 • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
 • osvedčenie o registráci pre daň z pridanej hodnoty
 • 2 doklady totožnosti
 • vykaz o majetku a záväzkoch za posledné dve zdaňovacie obdobia
 • vykaz o prijmoch a výdavkoch za posledné dve zdaňovacie obdobia

*financovaný objem = obstarávacia cena predmetu leasingu bez DPH minus prvá zvyšená splátka bez DPH